Jan Pavel II.

Karol Józef Wojtyla byl polský katolický duchovní, pomocný biskup, arcibiskup, kardinál a od 16.října 1978 až do své smrti papež Jan Pavel II. Byl prvním slovanem na papežském stolci. Pokusil se vyřešit společensko-církevní krizi, typickou pro 70.léta. Propagoval realistický přístup, konzervatismus a návrat k církevní autoritě. Věnoval velkou pozornost zahraničním cestám a měl aktivní zájem o světové politické dění vůbec, což se stalo jednou z jeho hůavních charakteristik. Jeho význam v řešení otázek vztahu Západního a Východního bloku je nepřehlédnutelný. Stejně jako jeho aktivní role v pádu komunistických režimů ve Východní Evropě. Významně se také podílel na... (více) mezináboženském dialogu s příslušníky jiných církví a přispěl k toleranci vůči ostatním náboženstvím. Ve srovnání se svými předchůdci během svého pontifikátu blahoslavil a svatořečil obrovské množství osob. Po své smrti se Jan Pavel II. stal 1.května 2011 nejrychleji blahoslaveným papežem v církevních dějinách. (skrýt)

RSS kanál

Karol Józef Wojtyla se narodil 18.května 1920 jako nejmladší ze tří dětí polského armádního důstojníka a jeho ženy. Rodina žila skromně z otcových příjmů. V dětství byl Karol Wojtyla velmi talentovaný a věnoval se sportu, hrál fotbal a jezdil na lyžích, s otcem se vydával na vlastivědné výlety a procházky. V roce 1929 mu zemřela matka a o tři roky později i bratr Edmund. Roku 1930 byl Karol přijat na Státní chlapecké gymnázium. Zde se začal zajímat i o divadlo, vystupoval v představeních divadelního kroužku. Po maturitě v roce 1938 začal studovat polonistiku na Filozofické fakultě Jagellonské Univerzity v Krakově. V roce 1941 mu zemřel po dlouhé nemoci otec. Válka Karolovi znemožnila... (více) pokračovat ve studiu, a tak po smrti otce pracoval v chemických závodech Solvay. V tomto období navázal spojení s podzemní organizací Unia, která byla svázána s katolickým prostředím a snažila se chránit ohrožené židy.

Roku 1943 se Wojtyla rozhodl studovat teologii a vstoupil do tajného Metropolitního duchovního semináře a začal také podzemní studia na Teologické fakultě Jagellonské Univerzity.1.listopadu 1946 byl vysvěcen na kněze. Vyučoval na Katolické Univerzitě v Lublinu. V roce 1958 byl jmenován pomocným krakovským biskupem. O pět let později se stal arcibiskupem a v roce 1967 byl jmenován kardinálem. Roku 1967 také pomáhal při formulování encykliky papeže Pavla VI. Humanae Vitae,která zakazuje potraty a umělou antikoncepci. 16.října 1978 byl zvolen 264.papežem Janem Pavlem II.

13.května 1981 se jej pokusil zavraždit Turek Mehmet Ali Agga. Jan Pavel II. později atentátníka navštívil ve vězení a odpustil mu. 12.května 1982 se ho pokusil v portugalské Fatimě zavraždit konzervativní španělský kněz Juan Fernández Krohn.

Ihned po svém zvolení papežem nechal Jan Pavel II. vydat Katechismus katolické církve připravený po 2. Vatikánském koncilu. Je to vlastně základní učebnice katolické nauky a ta se stala celosvětovým bestsellerem. Nejdůležitějšími písemnými dokumenty všech papežů jsou jejich encykly. Jan Pavel II. se ve svých encyklikách zaměřuje na trojjedinéhoBoha, v dalších pak na morálku, závislost člověka na Bohu a jeho zákonech a závislost svobody na pravdě. Ve svých dílech se také věnoval dělníkům a sociální nauce církve. Hovořil také o důstojnosti žen a důležitosti rodiny pro budoucnost lidstva. Roku 1992 se omluvil za pronásledování vědce Galilea Galilei roku 1633, o sedm let později také za popravu Jana Husa roku 1415. 12.března 2000 prosil za odpuštění za hříchy katolíků v minulosti, za násilí na právech národnostních skupin a jednotlivců a za opovrhování jejich kulturou a náboženstvím.

Jan Pavel II. zemřel 2.dubna 2005. (skrýt)

Veřejné vzkazy

Poslat osobní, neveřejný dopis | Co to je?

Vložit nový veřejný
6154
Václav Uhlíř, 18. 5. 2018
Vyjímečný člověk!
Fotografie jp1.jpg

♥ 18. května 1920, Wadiwice, Polsko
† 3. dubna 2005, Vatikán, Itálie

Přidat video

návštěva v Praze

Jan Pavel II. v ČR 1995


Profil založen: 7.6.2012
Správce: Jana Burešová


Nahlásit nevhodný obsahDěkujeme, že nám pomáháte
udržovat tento profil.

Kontaktujte správce

Související profily