Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven byl jedním z nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů, dovršitel Vídeňského klasicismu, který otevřel dveře nové hudební epoše – romantismu.

RSS kanál

Ludwig van Beethoven byl vlámského původu. Jeho dědeček Lodewijk z Mechelenu v Brabantsku byl roku 1733 povolán k bonnskému dvoru jako zpěvák a hudebník a roku 1761 byl jmenován dvorním kapelníkem. Jeho jediný syn Johann, Beethovenův otec, byl zpěvákem knížecí kapely na bonnském zámku a zároveň dával hodiny hry na klavír a housle. Vypráví se o jeho údajné krutosti, když učil svého syna základům hudby.
V devíti letech dostal Ludwig velmi odpovědného, ale tak svobodomyslného učitele Christiana Gottloba Neefea, který byl roku 1779 jmenován na bonnském dvoře dvorním varhaníkem. Ludwiga učil skladbě a v roce 1781 mu pomohl s jeho první skladbou pro varhany 9 variací v c moll na pochod Ernesta... (více) Dresslera. Od roku 1784 se Beethoven stal placeným Neefeovým asistentem. Roku 1783 mu věnoval své první klavírní sonáty nazvané Kurfiřtská sonáta.
Ve škole se naučil základnímu čtení, psaní a počítání, ale ví se také, že se soukromě naučil latinsky, francouzsky a italsky. V období dospívání nalezl Beethoven azyl u vdovy po bonnském archiváři a dvorním radovi, která k němu byla velmi laskavá a chápavá. Její děti vyučoval hře na klavír, ale v jejím domě nacházel i přátele a napravoval své nedostatky ve vzdělání a společenském chování. V 17 letech odešel do Vídně, kde se měl setkat s Mozartem, ale o jejich setkání neexistují žádné písemné dokumenty. Brzy se však muselvráti zpět do Bonnu, protože se musel po smrti své matky postarat o zbytek rodiny.
Od roku 1792 žil Beethoven trvale ve Vídni a studoval u významných hudebních skladatelů J. Haydna, A. Salieriho a J. Schenka. Díky své oblibě u místní aristokracie a díky její finanční podpoře se mohl živit jako svobodný umělec. Jeho patrony bali Lichnovští, Lobkovicové, Kinští a Esterházyové. Žil také z honorářů za koncerty a z výuky žáků. Od roku 1795 se začínaly projevovat jeho problémy se sluchem.Trpěl závažnou formou ušního šelestu, kdy mu v uších neustále zněly nepříjemné zvuky. Sluch se mu neustále zhoršoval, až roku 1816 zcela ohluchl. Jeho mimořádný hudební génius mu však umožnilvytvořit svá největší díla v době, kdy už byl zcela hluchý.
Po dlouhých potížích v prosinci 1826 podstoupil operaci břicha a o čtyři měsíce později zemřel. Existuje mnoho domněnek o příčinách smrti Ludwiga van Beethovena. Po laboratorní analýze vzorku jeho vlasů, které patrně mrtvému skladateli odstřihl Ferdinand Hiller, se jeví jako reálná možnost otrava olovem. Na pohřeb přišlo 10 000 lidí, nosítka s rakví nesli významní hudebníci. Od roku 1888 jsou jeho ostatky uloženy na Wiener Zentralfriedhof.
Beethovenovo dílo lze rozdělit do tří hlavních období:
do roku 1800 navazoval na tradici Mozarta a Haydna a v díle převládá klasické schéma, spadají sem rané klavírní koncerty aSymfonie č. 1 a 2
1800-1815 období přerodu, kdy dílo dospělo k novým strukturám a formám, díla jako Symfonia Eroica, Osudová a Pastorální, 3. - 5. klavírní koncert, opera Fidelio a Houslový koncert
1815-1827 vrchol tvůrčího úsilí, díla stále komplikovanější, jak ze skladatelského, tak z interpretačního pohledu, například Missa Solemnis, 9. Symfonie, Variace na Diabelliho valčík, poslední klavírní sonáty, pozdní smyčcové kvartety (skrýt)

Veřejné vzkazy

Poslat osobní, neveřejný dopis | Co to je?

Vložit nový veřejný
Fotografie beet1.jpg

♥ 16. prosince 1770, Bonn, Německo
† 26. března 1827, Vídeň, Rakousko

Přidat video

Pro Elišku

Óda na radost

Měsíční sonáta


Profil založen: 20.6.2012
Správce: Jana Burešová


Nahlásit nevhodný obsahDěkujeme, že nám pomáháte
udržovat tento profil.

Kontaktujte správce

Související profily

 Eliška Davidová
† 9. červenec 2012
dceruška,sesřička,sestřenice, vnučka,žákyně, kamarádka
 Bohouš Solar
† 20. říjen 2021
Zedník
 SOLAR BOHUMIL
† 25. červen 1997
DĚLNÍK
 SOLAROVÁ LUDMILA
† 13. květen 1973
POŠTOVNÍ DORUČOVATELKA